Ettevõttest

Print Friendly, PDF & Email

Kes me oleme?

Oleme tegelenud pakendite tootmise ja müügiga üle 15 aasta. Ettevõtte tootmiskompleks asub Kohilas endisel Kohila Paberivabriku territooriumil.

Meie ettevõtte tegevuse kaks põhialust on keskkonnahoidlik tootearendus ja terviklikud pakendilahendused.

Meie peamised sihtvaldkonnad on töötlev tööstus ja kaubandus.

Turupõhise ja klientidele orienteeritud ettevõttena otsime pidevalt uusi koostöövõimalusi nii kohalikul- kui naaberturgudel.

Visioon

Olla rahvusvaheliselt tunnustatud keskkonnasõbralik pakenditootja.

Missioon

Olla paindlik, usaldusväärne, kiire ja mugava asjaajamisega ning rahulolevate töötajatega ettevõte. Pakkuda oma klientidele keskkonnasõbralikke ja terviklikke pakendilahendusi.

Kuidas töötame?

Lähtume põhimõttest, et pakend peab olema nagu hea rätsepaülikond. Meie jaoks on iga klient ja tema vajadused olulised. Samas püüame kõiki oma tööprotsesse standardiseerida ja optimeerida ning hoida kliendi jaoks juhtimise ja asjaajamise lihtsad ning arusaadavad.

Teie lahenduse loomine

Uute pakendite loomine on protsess, mis eeldab nii kreatiivsust, innovaatilist mõtlemist, kui ka distsipliini.

Teie pakendilahenduse analüüsimine, täiustamine ja loomine on nii kunst, kui ka teadus. Rakendame erinevaid mudeleid ja praktilisi arenguvõimalusi, et välja töötada Teie vajadustele kohased lahendused.

Rahvusvaheline ulatus

Mõistame, et tänases maailmas edukate lahenduste pakkumiseks ei piisa lokaalsest tegevusest. Meie ettevõttel on pikaajalised koostöökogemused erinevate maade pakendiettevõtetega, seetõttu saame pakkuda oma klientidele lahendusi, mis põhinevad rahvusvahelisel tootmis- ja oskusteabel. Oleme ettevõte, mis ühendab endas rahvusvahelisi tarneahelaid ja tootmisvõimsusi. Teeme koostööd erinevate naaberriikide ettevõtetega:

  • Läti
  • Leedu
  • Poola
  • Ukraina
  • Valgevene
  • Venemaa
  • Soome
  • Rootsi